Przedszkole Samorządowe nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 NA ROK SZKOLNY 2022/2023
1. Dawidowicz Oliwia
2. Zalewska Alicja
3. Malicki Kacper
4. Koncka Iga
5. Ciura Anastazja
6. Rzepka Zofia
7. Szajder Hanna
8. Skurska Julia
9. Kępska Mia
10. Pakulski Filip
11. Szulecka Weronika
12. Dobrzelak Hanna
13. Kacperczyk Olivier
14. Kawnik Lena
15. Kotynia Szymon
16. Hrycaj – Fiala Igor
17. Łubiech Kornelia
18. Haładaj Mia
19. Szymański Natan
20. Szymczyk Julia
21. Dawidowicz Oliwier
22. Wojtania Eryk
23. Kocięba Elena
24. Kocięba Leon
25. Nowak Marcelina
26. Brzuska Julia
27. Zygier Patryk
28. Rosłan Pola
29. Purgał Lena
30. Ciesielski Mikołaj
31. Szulc Magdalena
32. Konera Nina
33. Łągiewski Dawid
34. Grzybowska Nadia
35. Sowa Mikołaj
36. Kabziński Szymon

Szanowni Rodzice!
Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli samorządowych znajdują się na stronie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  lub w załacznikach poniżej do pobrania  ( zasady rekrutacji , wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok 2022/2023, potrzebne oświadczenia)
Informacja o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany nabór umieszczona  zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach   samorządowych do dnia 28 lutego 2022 r. (poniedziałek)

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2022/2023
Czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 
od 01.03.2022 r.
do 21.03.2022 r.
od 04.05.2022 r.
do 06.05.2022 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 
od 23.03.2022 r.
do 28.03.2022 r.
od  09.05.2022 r.
do  13.05.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 
29.03.2022 r.
godz. 14.00
16.05.2022 r.
godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 
od 29.03.2022 r.
do 31.03.2022 r.
(od godz.14.00)
od 16.05.2022 r.
do 18.05.2022 r.
(od godz.14.00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.
01.04.2022 r.
godz. 14.00
19.05.2022 r.
godz. 14.00

Rodzice składają wniosek wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru.
We wniosku rodzice mogą zaznaczyć nie więcej niż dwa inne przedszkola,tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji wniosek będzie rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach według podanej kolejności. Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola z pierwszego wyboru, może być przyjęte do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.
Dziecko nieprzyjęte do żadnego z zaznaczonych we wniosku przedszkoli pozostaje na listach rezerwowych w danych przedszkolach.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach informacyjnych w przedszkolach.
Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
KRYTERIA GŁÓWNE
 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowanie kandydata w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji! 
KRYTERIA DODATKOWE
 • Kandydat, którego oboje rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym– kryterium stosuje się również do rodzica samotnie  wychowującego dziecko - 5pkt.
 • Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola w dacie składania wniosku i będzie uczęszczało nadal w roku, którego dotyczy rekrutacja -3pkt.
 • Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata do 3 km - 1 pkt.
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów dodatkowych
 • Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
 • Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
 • Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.
ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
       Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Piotrkowa Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2022/2023.
Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola:-)

Załączniki artykułu

1. oświadczenie-o-odległości do przedszkola (doc) 0.01mb, (pobrań: 136)
2.oświadczenie-o-rodzeństwie-kandydata (doc) 0.01mb, (pobrań: 82)
3. oświadczenie-o-zatrudnieniu - rodziców (doc) 0.01mb, (pobrań: 130)
4. oświadczenie-rodzic-samotnie-wychowujący (doc) 0.01mb, (pobrań: 72)
6. klauzula - informacyjna-ps5 (docx) 0.02mb, (pobrań: 124)
WNIOSEK REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA 2022-2023 (doc) 0.05mb, (pobrań: 55)
ZASADY REKRUTACJI 2022-2023 (doc) 0.03mb, (pobrań: 30)