Przedszkole Samorządowe nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Lista dzieci zakwalifikowanych i przyjętych do przedszkola na rok szkolny  2021/22. Rekrutacja uzupełniająca. (Załacznik 3 i 4)
1. Łyczko Piotr
2. Karlińska Oliwia
3. Świech Maja
Zerówka 5 godzinnna w szkole
1.Kobędz Piotr
2. Węglewski-Karliński Fabian
3. Dworzyński Fabian

Lista dzieci przyjętych do przedszkola    na rok szkolny 2021/2022 (Załacznik 2) 
         
1. Konopka Oskar                                                        Zerówka 5 godzinnna w szkole SP 10
2. Halasa Jakub                                                                 1.Pisarek Diana
3. Jasiowski Krzysztof                                                       2. Kowalski Kacper
4. Król Amelia                                                                    3. Jędrzejczyk Zofia
5. Sokalska Inga                                                                4. Swolski Benjamin
6. Wilk Kacper                                                                   5. Nowakowski Jakub
7. Krzywicka Nikola                                                           6. Karlińska Katarzyna
8. Nycz Zuzanna
9. Sokalska Pola
10. Brzuska Jan
11. Dubik Julian
12. Król Sonia
13. Iwon Kacper
14. Sitarz Błażej
15. Promny Kinga
16. Felczak Jan
17. Wagner Marcel
18. Krawczyńska Maja
19. Gala Oliwier
20. Krzysztofik Hanna
21. Haładaj Zofia
22. Kotecka Maja
23.Sobierski Stanisław
24. Grzesiczak Alicja
25. Kłodawski Oliwier
26. Golanowska Alicja
27.Wiewióra Mateusz

Szanowni Rodzice!
Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli samorządowych znajdują się na stronie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  lub w załacznikach poniżej do pobrania  ( zasady rekrutacji , wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok 2021/2022, potrzebne oświadczenia)
Informacja o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany nabór umieszczona  zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach   samorządowych do dnia 26 lutego 2021 r. (piątek)

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2021/2022
Czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 
od 01.03.2021 r.
do 20.03.2021 r.
od 04.05.2021 r.
do 04.05.2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 
od 24.03.2021 r.
do 29.03.2021 r.
od 11.05.2021 r.
do 14.05.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 
30.03.2021 r.
godz. 14.00
17.05.2021 r.
godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 
od 30.03.2021 r.
do 01.04.2021 r.
od 17.05.2021 r.
do 20.05.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.
02.04.2021 r.
godz. 14.00
21.05.2021 r.
godz. 14.00Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
KRYTERIA GŁÓWNE
 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowanie kandydata w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji! 
KRYTERIA DODATKOWE
 • Kandydat, którego oboje rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym– kryterium stosuje się również do rodzica samotnie  wychowującego dziecko - 5pkt.
 • Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola w dacie składania wniosku i będzie uczęszczało nadal w roku, którego dotyczy rekrutacja -3pkt.
 • Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata do 3 km - 1 pkt.
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów dodatkowych
 • Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
 • Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
 • Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.
ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
       Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Piotrkowa Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2021/2022.
Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola:-)

Załączniki artykułu

1. oswiadczenie-o-odleglosci- (doc) 0.01mb, (pobrań: 74)
2.oswiadczenie-o-rodzenstwie-kan-1580759457 (doc) 0.01mb, (pobrań: 41)
3. oswiadczenie-o-zatrudnieniu.do-1580759457 (doc) 0.01mb, (pobrań: 61)
4. oswiadczenie-rodzic-samotnie-w-1580759457 (doc) 0.01mb, (pobrań: 37)
5. wniosek-przedszkole-2021-2022.-1611921605 (doc) 0.05mb, (pobrań: 81)
6. klauzula - informacyjna-ps5 (docx) 0.02mb, (pobrań: 55)
7. zasady-rekrutacji-przedszkola.-1612256070 (doc) 0.03mb, (pobrań: 52)
WOLNE MIEJSCA (docx) 0.01mb, (pobrań: 45)
Załącznik 1 -Kwalifikacja 2021-22 (odt) 0.02mb, (pobrań: 27)