Przedszkole Samorządowe nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
DRODZY RODZICE ORAZ PRZYSZŁE PRZEDSZKOLAKI !

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 15 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 stycznia 2023 roku rekrutacja do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski rozpoczyna się 01 marca 2023 roku.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024.


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2023/2024
Czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 
od 01.03.2023 r.
do 22.03.2023 r.
od 04.05.2023 r.
do 08.05.2023 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 
od 23.03.2023 r.
do 28.03.2023 r.
od  09.05.2023 r.
do  12.05.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 
29.03.2023 r.
godz. 14.00
16.05.2023 r.
godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 
od 29.03.2023 r.
(od godz.14.00)
do 31.03.2023 r.
od 16.05.2023 r
.(od godz.14.00)
do 18.05.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.
01.04.2023 r.
godz. 14.00
19.05.2023 r.
godz. 14.00

Zasady rekrutacji, wymagane dokumenty oraz oświadczenia pojawią się wkrótce na naszej stronie internetowej.