Przedszkole Samorządowe nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Historia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =

Stary budynek samego przedszkola należał jeszcze przed pierwszą wojną światową do rodziny Kępów przy obecnej ulicy Próchnika. Kępowie umierając nie posiadali żadnej rodziny, więc dom jak również ogród w pobliżu domu przeszedł w posiadanie państwa.
W latach przed drugą wojną światową Zarząd Miejski czyli dawny Magistrat urządził w tym budynku stację „OPIEKI  NAD MATKĄ I DZIECKIEM” dzieląc lokal na dwie części . W jednej z nich mieściła się ,, Miejska Kropla Mleka” i ,,Miejski Żłobek” . ,,Miejska Kropla Mleka ‘’miała na celu przygotować w godzinach nocnych mieszanki dla niemowląt matek pracujących. Ta praca odbywała się w dwóch  salach w czasie nocy. We dnie w tych samych salach czysto sprzątniętych wydawano przez okienko w ścianie rodzicom przed pójściem do pracy mieszanki dla dzieci. Praca ta odbywała się w porze rannej od godziny 6 do 8 rano. Wieczorem zaś w wyznaczonych godzinach odbywały się w innym pokoju – gabinecie lekarskim przyjęcia dzieci – niemowlaków.  W drugiej połowie tego budynku znajdował się żłobek. W dwóch salkach znajdowały się łóżeczka dla dzieci od 3 do 9 miesiąca życia w innych dwóch salkach dzieci od 11miesiąca do 2-3 lat. Wszystkie te dzieci były pod opieką pielęgniarek, należycie dożywione i przebywały tam w godzinach od 6.00 do 16.00, kiedy to samotne matki wracały po pracy i zabierały dzieci do domu.
Stacja ,,OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM znajdowała się tam aż do wybuchu II wojny światowej. Przedszkole opustoszało, personel przydzielono do pracy w szpitalach. Z czasem jednak  do Piotrkowa zaczęły napływać duże rzesze wysiedleńców z różnych części kraju. Placówka stanowiła wiec punkt wydawania posiłków, ubrań dla tych ludzi. Powstał tu Miejski Komitet Opiekuńczy. Który w trakcie wojny zmienił swą nazwę na Radę Główną Opiekuńczą. Po wojnie wysiedleńcy wracali do swoich domów a powstały związek Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zamienił placówkę w Przedszkolne Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Rodzice początkowo obawiali się posyłać do przedszkola swoje dzieci, ale zmuszeni sytuacją chodzenia do pracy po mału przekonywali się do placówki. W 1950 roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przeniosło się do innego lokalu i wkrótce z dwóch powstały trzy oddziały przedszkolne.

18.XI.1971 r. nastąpiło oficjalne przeniesienie przedszkola nr 5 do nowopowstałego budynku przy ulicy Targowej, który mieścił 5 oddziałów przedszkolnych. I jak pisały lokalne gazety „ budynek cieszy oczy lokalnych mieszkańców wielkością i nowoczesnością”.
Obecnie po 43 latach przedszkole zostało objęte całkowitą termomodernizacją i w 2014r. przeniesione na 6 miesięcy do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 przy ulicy Krakowskie Przedmiescie by po remoncie wrócić do nowej,  pięknie wyremontowanej i odmalowanej placówki na ulicy Kazimierza Wielkiego  5