Przedszkole Samorządowe nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

#CodeWeek - kodujemy w IV grupie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA ,,CODE WEEK" W GR.IV był okazją do wielu aktywności związanych z kodowaniem.
Rozwijaliśmy nasze umiejętniści logicznego i analitycznego myślenia, myślenia przyczynowo - skutkowego, kształtowaliśmy naszą wyobraźnię przestrzenną, rozwijaliśmy percepcję wzrokową, słuchową, wzrokowo - ruchową.
Doskonaliliśmy umiejętność skupienia naszej uwagi, pamięci, koncentracji i cierpliwości.
Oto kilka z wybranych zabaw:
- TAJEMNICZY OBRAZEK
(figury geometryczne w 4 kolorach, plansza z cyframi, kod)
- W CO SIĘ UBRAĆ
( części garderoby, pola z kolorami)
-WYŚCIG KOLORÓW
(plansza z kolorami, kolorowe kubeczki, kostka z kolorami, szarfy)
- KODUJEMY NASZE EMOCJE
(kartoniki z emocjami w danym kolorze, kolorowe kubeczki)
-MAGICZNE DRZEWO
(plansza do kodowania, kubeczki do kodowania, słowna instrukcja ,,dyktando"