Przedszkole Samorządowe nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
LISTA DZIECI PRZYJETYCH DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 NA ROK SZKOLNY 2023/2024
 1. Paweł Baranowski 
 2. Alan Woźniak
 3. Inga Pudłowska
 4. Antoni Kiełbik
 5. Franciszek Jurga
 6. Alan Kocimowski
 7. Miłosz Kulawiak
 8. Jan Felczak
 9. Jan Gładysz
 10. Jakub Pietras
 11. Tymon Frankiewicz
 12. Julian Łaszek
 13. Tymoteusz Wiewióra
 14. Wiktoria Iskra
 15. Nikodem Gąsiorek
 16. Oliwia Wierzch
 17. Szymon Nawrocki
 18. Szymon Baryła
 19. Julia Skurska
 20. Aleksander Skurski
 21. Julia Kaliszewska
 22. Alan Pawełczyk
 23. Michał Jabłoński
 24. Emilia Kamocka
 25. Blanka Smuga
 26. Damian Matusiak
 27. Alicja Kukulska
 28. Antoni Boczkowski
 29. Jakub Aleksandrowicz
 30. Alicja Kubik
 31. Laura Grabowska- Chodzicki
 32. Nadia Grabowska- Chodzicki
 33. Adrianna Ostalczyk
 34. Łukasz Krogulski
 35. Oliwia Stańczyk
 36. Dawid Kowalczyk
 37. Hanna Nycz
 38. Marcel Bochenek
 39. Artur Stasiczka
 40. Zuzanna Powała-Maciejewska
 41. Szymon Barczyk
 42. Zuzanna Kędzierska
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2023/2024
Czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 
od 01.03.2023 r.
do 22.03.2023 r.
od 04.05.2023 r.
do 08.05.2023 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 
od 23.03.2023 r.
do 28.03.2023 r.
od  09.05.2023 r.
do  12.05.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 
29.03.2023 r.
godz. 14.00
16.05.2023 r.
godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 
od 29.03.2023 r.
(od godz.14.00)
do 31.03.2023 r.
od 16.05.2023 r
.(od godz.14.00)
do 18.05.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.
01.04.2023 r.
godz. 14.00
19.05.2023 r.
godz. 14.00

I.   Rodzice składają wniosek wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru. We wniosku rodzice mogą zaznaczyć nie więcej niż dwa inne przedszkola,tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji wniosek będzie rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach według podanej kolejności. Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola z pierwszego wyboru, może być przyjęte do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.
Dziecko nieprzyjęte do żadnego z zaznaczonych we wniosku przedszkoli pozostaje na listach rezerwowych w danych przedszkolach.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętychi nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach informacyjnych w przedszkolach.

II.  Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
KRYTERIA GŁÓWNE
Wielodzietność rodziny kandydata.
Niepełnosprawność kandydata.
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
Samotne wychowanie kandydata w rodzinie.
Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!
KRYTERIA DODATKOWE
1.Kandydat, którego oboje rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym – kryterium stosuje się również do rodzica samotnie  wychowującego dziecko - 5pkt.
2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola w dacie składania wniosku i będzie uczęszczało nadal w roku, którego dotyczy rekrutacja -3pkt.
3.Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania  kandydata do 3 km - 1 pkt.

III.Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów dodatkowych
1. Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
2. Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
3. Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.

IV.ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Piotrkowa Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2023/2024.

Załączniki artykułu

ZASADY REKRUTACJI 2023/2024 (doc) 0.06mb, (pobrań: 60)
klauzula informacyjna (docx) 0.02mb, (pobrań: 49)
Oświadczenia do wniosku (docx) 0.02mb, (pobrań: 139)
wniosek-przedszkola-do-publika-1674809484 (doc) 0.08mb, (pobrań: 89)

Sobota 30 września 2023

Wiara, Felicja, Grzegorz, Zofia, Hieronim, Imisław, Wiktor, Honoriusz, Znamir

Ankieta

Za co lubię przedszkole samorządowe nr 5?

Zobacz wyniki